Минка Киркова е представител на „Феста Холдинг“ АД в Надзорния съвет на „Инвестбанк“ АД от м. октомври 2022 г.

Професионалната си кариера във „Феста Холдинг“ АД започва през 1995 г., като от 2013 г. е Финансов директор на Дружеството и Член на Съвета на директорите, а от 2015 г. е Изпълнителен директор на „Феста Холдинг“ АД.

През 2010 г., г-жа Киркова става Член на Одитния комитет на „Инвестбанк“ АД, а през 2018 г. и на ЗК "България Иншурънс“ АД. От м. август 2022 г. е Член на Надзорния съвет на ЗК "България Иншурънс“ АД.

Г-жа Киркова притежава Диплома за Магистърска степен „Икономист-счетоводител“ от Икономическия университет – гр. Варна.