Дългосрочен депозит с авансово ежемесечно изплащане на лихвата

Дългосрочен депозит с авансово ежемесечно изплащане на лихвата

  • Авансово изплащане на лихвата по депозита - ежемесечно по разплащателна сметка на клиента в Банката.
  • Срок: 24 или 36 месеца.
  • Валута: BGN, EUR или USD.
Предимства
Параметри