Бърз потребителски кредит

Бърз потребителски кредит

  • Бърз потребителски кредит с одобрение до 15 минути.
  • Маскимален размер до 10 000 лева онлайн, до 12 000 лева във финансов център.
  • Бързо, лесно и удобно.

Потребителски кредит

Потребителски кредит

  • Потребителски кредит с максимален размер до 60 000 лева.
  • За покриване на текущи нужди, ремонт, обзавеждане, екскурзии, обучение и всички специални моменти.