Потребителски кредит

Потребителски кредит

  • Потребителски кредит с максимален размер до 80 000 лева.
  • За покриване на текущи нужди, ремонт, обзавеждане, екскурзии, обучение и всички специални моменти.