Phone

Потребителски кредити

Image

Пoтребителски кредит 

За покриване на текущи нужди , ремонт, обзавеждане, екскурзии, обучение и всички специални моменти.

Валута на кредита: лева и евро

Размер на кредита: до 60 000 лева

Лихвен процент от 5,34%