Депозити с авансово изплащане на лихвата

  • VIP депозит с авансово получаване на лихвата

    VIP депозит с авансово получаване на лихвата

    • Авансово получаване на лихвите.
    • Валута: BGN, EUR, USD.
    • Минимална сума за откриване: 2000 BGN, 1000 EUR, 1000 USD.