• BGN
 • мес.
 • Бърз онлайн потребителски кредит

  Бърз онлайн потребителски кредит

  • Улеснена процедура
  • Кандидатстване 24/7
  • Изцяло онлайн
  до 3 год.
  срок на погасяване
  до 5 000 лв.
  максимален размер
  30%
  лихвен процент
 • Кредит за физически лица, обезпечен с парични средства

  Кредит за физически лица, обезпечен с парични средства

  • Кредит с погасителен план - 10 години
  • Кредит-овърдрафт - до 24 месеца с опция за подновяване
  • Кредитен лимит по кредитна карта - до 24 месеца с опция за подновяване
  • До 90% от размера на обезпечението
  до 24 месеца
  кредит овърдрафт
  до 90% от
  размера на обезпечението
  до 10 год.
  кредит с погасителен план
 • Кредит овърдрафт за физически лица

  Кредит овърдрафт за физически лица

  • Заплащате лихва само върху използваната сума
  • Можете да използвате погасената част отново
  • До 3 /три/ нетни месечни заплати, максимум 3000 /три хиляди/ лв.
  до 24 месеца
  срок на погасяване
  до 3000 лв.
  максимален размер
  от 12.95 %
  лихвен процент
 • Потребителски кредит

  Потребителски кредит

  • Бърза и улеснена процедура
  • Дълъг срок на погасяване
  до 15 год.
  срок на погасяване
  до 80 000 лв.
  максимален размер
 • Бърз потребителски кредит – овърдрафт за физически лица

  Бърз потребителски кредит – овърдрафт за физически лица

  • Одобрение до 15 минути и незабавно получаване на сумата по сметката
  • Лесно кандидатстване
  • Фиксирана лихва
  • Без изисквания за обезпечение или за застраховка на кредитополучателя
  до 7000 лв.
  размер на кредита
  до 24 месеца
  срок на погасяване
  до 15 мин.
  одобрение
 • Бърз потребителски кредит

  Бърз потребителски кредит

  • Одобрение до 15 минути и незабавно получаване на сумата по сметката
  • Кредит за спешни и непредвидени разходи
  • Сума до 5 000 лв.
  • Бърза и улеснена процедура за кандидатстване и без нужда от обезпечение
  до 5 000 лв
  размер
  до 3 год
  срок на погасяване
 • Автокредит

  Автокредит

  • Кредит за нов или употребяван автомобил
  • До 50 000 лв. 
  • Дълъг срок на погасяване
  • Изгоден лихвен процент
 • Not Found

  Няма намерен продукт

 • BGN
 • мес.
 • Ипотечен кредит за текущи нужди

  Ипотечен кредит за текущи нужди

  • Дълъг срок на погасяване до 30 години за кредити в лева и евро
  • Намаляване на месечните разходи по кредити
  • До 75% от пазарната стойност при рефинансиране на целеви кредити и до 70% от пазарната стойност при рефинансиране на нецелеви кредити
  до 12 месеца
  гратисен период
  до 30 год.
  срок на погасяване
 • Ипотечен кредит за придобиване на недвижим имот

  Ипотечен кредит за придобиване на недвижим имот

  • Дълъг срок на погасяване
  • Бонус - кредитна карта
  • Възможност част от средствата да се ползват за ремонт и довършителни работи
  до 35 години
 • Ипотечен кредит за покупка на имоти в жилищен комплекс „Алегро Хоум“

  Ипотечен кредит за покупка на имоти в жилищен комплекс „Алегро Хоум“

  • С ипотечния кредит от „Инвестбанк“ АД, за закупуване на жилище в комплекс „Алегро Хоум“ в квартал „Манастирски ливади – Запад“, гр. София, получавате възможност за изгодна покупка на имот в атрактивен район
  • Дълъг срок на погасяване - до 35 години за кредити в лева и евро
  • Без такса за проучване
  • Финансиране до 95% от цената на имота
  до 95%
  от цената на имота
 • Not Found

  Няма намерен продукт

 • BGN
 • мес.
 • Кредити за лекари и зъболекари, работещи с НЗОК/РЗОК

  Кредити за лекари и зъболекари, работещи с НЗОК/РЗОК

  • Кредити за лекари и зъболекари, работещи по трудов договор с НЗОК/РЗОК с преференциални условия
  • Потребителски кредит до 65 000 лева
  • Кредит овърдрафт до 5 000 лева
 • Кредити за пенсионери

  Кредити за пенсионери

  Потребителски кредит и кредит овърдрафт за пенсионери в лева или в евро

  • Максимален размер 25 000 лв.
  • Срок за погасяване до седем години
  • Лесна процедура за кандидатстване
 • Кредити за студенти и докторанти

  Кредити за студенти и докторанти

  • Изключително изгодни лихвени условия.
  • Фиксирана годишна лихва от 6.50 % за целия срок на кредита.
  • Начисляването на лихвата е само върху усвоената част от кредита.
  • Изплащането на кредита започва чак една година след дипломиране.
 • Информация за клиента

  Информация за клиента

  „Инвестбанк" АД предлага кредити и цялостни кредитни решения съобразно потребностите на клиента. Кредитните средства се отпускат при ясни условия, което Ви позволява ефективно да планирате своя бюджет. С използване на финансиране от „Инвестбанк" АД Вие можете по-лесно и по-бързо да реализирате желанията и проектите си. Възползвайте се от възможността за кредитиране.

 • Not Found

  Няма намерен продукт