„Инвестбанк“ АД е сред водещите финансови институции в България. В дейността си ние развиваме високи стандарти на работа и предлагаме отлични възможности за професионална реализация и кариерно развитие.

Ценим мотивираните и отговорни личности, със знания и умения, съобразени с изискванията за всяка конкретна позиция в банката, с енергия за усъвършенстване в динамична среда, в открита комуникация с клиенти и колеги. Повече от 20 години „Инвестбанк“ АД предлага висококачествено обслужване на своите клиенти и нови възможности за служителите. Насърчаваме сътрудничеството, работата в екип като по този начин се стремим да създаваме позитивна работна среда.

Ако споделяте нашите ценности и желаете да бъдете част от успешния ни екип, разгледайте актуалните свободни позиции за работа в „Инвестбанк“ АД.

Запознайте се с: „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА/КАНДИДАТИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА УСЛУГА В ИНВЕСТБАНК (СУБЕКТИ НА ДАННИ)“

Стажантска програма

 Като българска банка „Инвестбанк“ АД вярва в успеха на младите хора, които избират да останат в България. Ние инвестираме в амбициозни бъдещи специалисти с позитивна нагласа и потенциал за усъвършенстване. В рамките на Стажантска програма, стажантите ще открият практическо приложение на придобитите теоретични знания и ще бъдат част от екипа на «Инвестбанк» АД.

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за придобиване на ценен професионален опит чрез практика;
 • Стаж в предпочитана от Вас област на реализация при гъвкаво работно време;
 • Обучение в корпоративна среда, при високи банкови стандарти и обогатяване на разбирането Ви за уменията, които трябва да развиете;
 • Възможност за създаване на мрежа от професионални контакти за успешна бъдеща кариера;
 • Сертификат при успешно завършване на стажа.

Ако Вие:

 • Сте ентусиазирани и вярвате, че Вашите успехи са във Вашите ръце;
 • Искате да инвестирате своето време и усилия в бъдещото си кариерно развитие;
 • Желаете да придобиете нови умения и знания в реална работна среда;
 • Имате възможност да отделите минимум 20 часа седмично;
 • Сте студент - бакалавърска или магистърска програма по специалности, подходящи за банковия бизнес или наскоро завършили, без практически опит по специалността.

Какво трябва да знаете преди да кандидатствате за стаж в Инвестбанк АД:

 • Продължителността на стажа е от един до три месеца;
 • Първа стъпка при разглеждане на кандидатите за стажанти в Инвестбанк е подборът по документи;
 • Ако получите одобрение за провеждане на стаж, Вие ще договорите индивидуален план за работа с ментора, определен лично за Вас. Той ще Ви въвежда в работния процес;
 • Първия месец на стажа не се заплаща;
 • Втория и третия месец на стажа се заплащат.

Кандидатствайте