„Инвестбанк“ АД е сред водещите финансови институции в България. В дейността си ние развиваме високи стандарти на работа и предлагаме отлични възможности за професионална реализация и кариерно развитие.

Ценим мотивираните и отговорни личности, със знания и умения, съобразени с изискванията за всяка конкретна позиция в банката, с енергия за усъвършенстване в динамична среда, в открита комуникация с клиенти и колеги. Повече от 20 години „Инвестбанк“ АД предлага висококачествено обслужване на своите клиенти и нови възможности за служителите. Насърчаваме сътрудничеството, работата в екип като по този начин се стремим да създаваме позитивна работна среда.

Ако споделяте нашите ценности и желаете да бъдете част от успешния ни екип, разгледайте актуалните свободни позиции за работа в „Инвестбанк“ АД.

Свържи се с нас