Често задавани въпроси

Дебитни карти

Да, на всеки банкомат набанката в страната. С цел сигурността на Вашата карта и средства, Ви съветваме да го направите веднага след като я получите.

В случай че вашата карта е блокирана в риск, може да се обърнете към вашия обслужващ банкер, да посетите най-близкия удобен за вас филиал или да се обадите на денонощния телефон за съдействие на Център за контакт с клиенти – 070012555.

„Инестбанк" АД предлага на своите клиенти местни и международни дебитни карти VISA Electron, V PAY и Debit MasterCard PayPass.

Кредитни карти

Разполагате с разнообразни възможности за погасяване на задълженията по кредитната ви карта, чрез:

- вноски в брой в клон на „Инвестбанк"

- вноска в брой на банкомат на „Инвестбанк" – Cash In

- системата за интернет банкиране на „Инвестбанк"

- вашия смартфон с Мобилно приложение Ibank Mobile

- превод от друга банка по сметката на кредитната ви карта в „Инвестбанк"

Кредити

„Инвестбанк" АД предоставя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити, със срокове на погасяване, съответно до една, до три и над три години. Банката предлага револвиращи кредити, кредитни линии и овърдрафт кредити.

Да. „Инвестбанк“ предлага възможност да кандидатствате изцяло онлайн и да получите Бърз онлайн потребителски кредит без да посещавате офис на Банката. 

Можете да кандидатствате тук.

Ежемесечно се дължат лихвените плащания върху усвоената главница. Главницата е дължима в края на периода съгласно договора за кредит.

Депозити

Всички видове депозити, предлагани от „Инвестбанк" АД, могат да бъдат разкривани от физически лица. 

„Инвестбанк" АД чрез спестовните си продукти предоставят възможност на клиентите си за гъвкаво управление на инвестираните средства, изгодни лихви, както и атрактивни бонуси – безплатна дебитна карта, възможност за получаване на овърдрафт кредити и др.
 

Интернет банкиране

Кредитите, отпускани от „Инвестбанк" АД са с изгодни лихви и се отпускат в кратки срокове при условия, индивидуално договорени с клиентите.

Клиентите на банката могат да нареждат плащания в лева и валута, от всяка точка на света, както и да извършват справки за състоянието на сметките си, за предишни салда и за транзакции.

Банката предлага гарантирано ниво на сигурност, обезпечено чрез криптиране на данните, обменяни между банката и клиента.

Мобилно банкиране

QR кода се генерира във Вашето Интернет банкиране. Стъпките са меню Настройки/ Ibank Mobile. Заявете услугата мобилно банкиране и попълнете необходимите данни.
В Края на процесе се визуализира QR код, който да сканирате. Ако предпочитате може да въведете ръчно изписаните над него цифри.

Ако забравите Статичната парола за потвърждение на преводи в Ibank Mobile е необходимо да деинсталирате приложението и да повторите процедурата по регистрация и активация, като си въведете нова статична парола.

С едно потребителски име може да активирате мобилно банкиране на до 3 мобилни устройства.

При въвеждане 3 пъти на грешен ПИН, приложението Ви приканва да влезете с потребителско име и парола. След което, можете да промените Вашия ПИН код за вход.

Това е паролата, която сте въвели в Интернет банкирането при регистрация на Ibank Moble. Тя се използва за потвърждаване на преводи през Ibank Moble.

·         Причината да спрете да получавате  ITan кодове може да е следната:

·         СМС кутията във Вашия телефон е препълнена и устройството не приема никакви нови смс-и. Необходимо е да изтриете част от наличните смс-и и да поискате нов ITan код.

·         През настройките случайно сте забранили получаването на СМС-и от нашия номер.

·         Наскоро сте пренесли телефонния си номер към друг оператор – в този случай е необходимо да уведомите банката.

·         Ако сте променили телефонния си номер е необходимо да постетите офис на банката и да предоставите новия си номер.

Плащане на битови сметки

„Инвестбанк" АД предлага на всички свои клиенти – физически лица и корпоративни клиенти, титуляри на картови разплащателни сметки, по които има обвързана банкова карта, да изберат най-удобния начин за заплащане на битови сметки на клиента или на трети лица /ток, вода, парно, телефон и други/.

Ако сами определяте работното си време, можете да направите своя избор за заплащане на месечните задължения:

- Като изберете услугата В.рау – плащането през банкомат от меню “Други услуги”, избор на функция “Плащане на сметки” и следвате точните инструкции от екрана на банкомата

- Чрез мобилното приложение Ibank Mobile

-  Чрез услугата Ерау.Voice за плащане на сметките Ви по телефон /след регистрация в банката/

- На адрес Epay.Bg, където ще можете да проверявате и салдото по картовата си сметка, когато пожелаете.

Ако сте твърде заети, възползвайте се от нашата услуга “ВРЕМЕТО Е ПАРИ” – автоматично плащане по електронен път чрез кредитни и  дебитни карти на битови сметки. Клиентите ще могат да заплащат своите сметки след регистрация в банката, към следните търговци.

Как е гарантирана сигурността на клиентите при плащане на сметки с банкови карти?

Вслучай, че клиентът е регистриран за sms известяване, за всяка платена сметка той ще получава sms известие за платена услуга. Клиентът може да определи максимална сума за всяка битова сметка, до размера на която да бъдат извършвани плащания от картовата му разплащателна сметка. Таксите за регистрация и обслужване са съгласно Тарифата на „Инвестбанк" АД.

С грижа към своите клиенти „Инвестбанк" АД предлага на всички притежатели на дебитни и кредитни карти (след регистрация в банката) услугата SMS известие за извършени транзакции с банкова карта на банкомати и ПОС терминали, като съобщението ще съдържа данни за платената сума, от коя карта е платено, дата, час и име на търговеца.