Кредитна карта VISA Classic

Кредитна карта VISA Classic

Предимства

Предимства:

  • Програма за лоялност “Cash back“ – кредитните карти с отпуснат кредитен лимит, при транзакции „плащане при търговец“, получават бонус – парична сума в размер на 0.5% от всяка транзакция. Отчетният период е 6 месеца, а максималният размер на бонуса “Cash back” за една карта е 200 лв.
  • Най-дълъг безлихвен гратисен период – до 60 дни за всички транзакции, осъществени на ПОС при търговец в страната и чужбина, при погасяване на цялото задължение, в рамките на гратисния период
  • Най-ниската лихва на стандартна кредитна карта - 1.25% месечно (15% годишна лихва)
  • Застраховка „Помощ при пътуване“
  • Visa Secure с EMV 3-D Secure
  • Възможност за управляване на лимити, в реално време, през интернет и мобилното банкиране
Параметри
Текущи кампании