Новини Уведомления

Мартин Богданов е избран за Независим член на Надзорния съвет на „Инвестбанк“ АД