Кредитна карта Mastercard Gold

Кредитна карта Mastercard Gold

Предимства

Предимства:

  • Fast Track – приоритетно преминаване през летищните проверки в 5 летища в Европа
  • Lounge Key™ – безплатен достъп до избрани летищни бизнес салони
  • Програма за лоялност “Cash back“ – кредитните карти с отпуснат кредитен лимит, при транзакции „плащане при търговец“, получават бонус – парична сума в размер на 0.5% от всяка транзакция. Отчетният период е 6 месеца, а максималният размер на бонуса “Cash back” за една карта е 200 лв.
  • Най-дълъг безлихвен гратисен период – до 60 дни за всички транзакции, осъществени на ПОС при търговец в страната и чужбина, при погасяване на цялото задължение, в рамките на гратисния период
  • Най-дълъг срок на валидност на кредитната карта - 5 години, респективно също толкова дълъг срок на усвояване на кредита
  • Най-ниската лихва на стандартна кредитна карта - 1.25% месечно (15% годишна лихва)
  • Възможност за управляване на лимити, в реално време, през интернет и мобилното банкиране
Параметри