Потребителски кредит

Потребителски кредит

  • Бърза и улеснена процедура
  • Дълъг срок на погасяване

до 10 год.
срок на погасяване
до 60 000 лв.
максимален размер
Предимства

  • До 60 000 лева
  • Бърза и улеснена процедура
  • Атрактивни лихвени условия за целия срок на кредита
  • Кредитна карта с предварително одобрен лимит
  • Дълъг срок на погасяване - до 10 години
Параметри

Цел

Текущи нужди 

Валута

BGN, EUR

Минимален размер

500 лева или равностойността в евро

Максимален размер

За клиенти с доказани нетни доходи мин. 2 400 лв. – до 60 000 лв. или равностойността в евро. За клиенти с нетни доходи над 700 лева вкл. и от пенсия – до 40 000 лв. или равностойността в евро; За клиенти с нетни доходи под 700 лева вкл. и от пенсия – до 20 000 лв. или равностойността в евро За клиенти - пенсионери с доходи само от пенсия - до 5 000 лева

Минимален срок

12 месеца 

Лихвен процент

Съгласно лихвен бюлетин 

Погасяване

По избор на клиента - анюитетен план, равни вноски по главница. *ГПР е в размер на 7,84% при кредит в размер на 10 000 лева, със срок на погасяване 10 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 5,34% и при ползване на лихвени бонуси за превод на работна заплата, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +”. При изчисленията са отчетени следните разходи: такса за проучване 75 лева, такса за оценка на риска 25 лева, месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ 5,99 лева и месечна такса за кредитна карта 1 евро. Месечната вноска е 107.74 лева без включени месечни такси. С включени такси месечните вноски възлизат на 119.02 лева, както и с включени разходи за застраховка “Злополука и заболяване” на кредитополучателя. Общата сума за погасяване е 14 222.44 лева и включва разходите за такси и разходите за застраховка “Злополука и заболяване”.*ГПР е в размер на 7,84% при кредит в размер на 10 000 лева, със срок на погасяване 10 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 5,34% и при ползване на лихвени бонуси за превод на работна заплата, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +”. При изчисленията са отчетени следните разходи: такса за проучване 75 лева, такса за оценка на риска 25 лева, месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ 5,99 лева и месечна такса за кредитна карта 1 евро. Месечната вноска е 107.74 лева без включени месечни такси. С включени такси месечните вноски възлизат на 119.02 лева, както и с включени разходи за застраховка “Злополука и заболяване” на кредитополучателя. Общата сума за погасяване е 14 222.44 лева и включва разходите за такси и разходите за застраховка “Злополука и заболяване”.