Стандартни депозити

 • Стандартен Депозит

  Стандартен Депозит

  •  Валута за физически лица: BGN, EUR, USD, GBP, CHF.

  • Срок на депозита: 1, 3, 6, 12 и 18 месеца.

  • Минимална сума за откриване: 500 валутни единици.

 • Депозит Старт

  Депозит Старт

  • Гъвкав 12-месечен депозит с възможност за довнасяне и предсрочно прекратяване.
  • Валута на депозита: левове и евро.
  • Минимална сума: 250 евро и 500 лева.
 • ONLINE Депозит

  ONLINE Депозит

  • Срок на депозита: 2,4,6,8,10,12,15, 18, 24, 30, 36 месеца
  • Минимална сума за откриване: 1000 BGN или 500 EUR;
  • Няма ограничения за максималната сума на депозита.
 • Депозит Екстра +

  Депозит Екстра +

  • Валута: BGN/EUR
  • Срок на депозита: 3,4,6 месеца
  • Минимална сума за откриване: 500BGN/500 EUR