Кредитна карта VISA Gold

Кредитна карта VISA Gold

Предимства

  • Най-дълъг безлихвен гратисен период – до 60 дни за всички транзакции, осъществени на ПОС при търговец в страната и чужбина, при погасяване на цялото задължение, в рамките на гратисния период
  • Програма за лоялност “Cash back“ – кредитните карти с отпуснат кредитен лимит, при транзакции „плащане при търговец“, получават бонус – парична сума в размер на 0.5% от всяка транзакция. Отчетният период е 6 месеца, а максималният размер на бонуса “Cash back” за една карта е 200 лв.
  • Застраховка „Помощ при пътуване“
  • Отстъпки в международни вериги хотели, rent-a-car компании, заведения и други услуги, предоставени от VISA
  • Достъп и привилегии при ползване на бизнес салони на летища
  • Visa Secure с EMV 3-D Secure
  • Възможност за управляване на лимити, в реално време, през интернет и мобилното банкиране
Параметри