ONLINE Депозит

ONLINE Депозит

  • Срок на депозита: 2,4,6,8,10,12,15, 18, 24, 30, 36 месеца
  • Минимална сума за откриване: 1000 BGN или 500 EUR;
  • Няма ограничения за максималната сума на депозита.
Предимства
Параметри