Депозит Старт

Депозит Старт

  • Гъвкав 12-месечен депозит с възможност за довнасяне и предсрочно прекратяване.
  • Валута на депозита: левове и евро.
  • Минимална сума: 250 евро и 500 лева.
Предимства
Параметри