Дългосрочни депозити

 • Безсрочен депозит Инвест+

  Безсрочен депозит Инвест+

  • Без такси и комисиони за откриване, поддържане и закриване на депозитната сметка.
  • Валута: BGN/EUR
  • Срок на депозита: безсрочен
 • Дългосрочен депозит с авансово ежемесечно изплащане на лихвата

  Дългосрочен депозит с авансово ежемесечно изплащане на лихвата

  • Авансово изплащане на лихвата по депозита - ежемесечно по разплащателна сметка на клиента в Банката.
  • Срок: 24 или 36 месеца.
  • Валута: BGN, EUR или USD.