Ипотечен кредит за покупка на имоти в жилищен комплекс „Алегро Хоум“

Ипотечен кредит за покупка на имоти в жилищен комплекс „Алегро Хоум“

Предимства

  • До 95% от цената на имота
  • Срок до 35 години
  • Без такса за проучване
  • Гратисен период до 12 месеца
Параметри

Цел

Покупка на жилищен недвижим имот в Жилищен комплекс „Алегро Хоум“ в
квартал „Манастирски ливади – запад“, гр. София

Валута

BGN и EUR

Максимален срок на погасяване

До 35 години /420 месеца/ за кредити в EUR и в BGN

Максимална сума на кредита

Неограничен. Размерът на кредита се определя в зависимост от предоставеното обезпечение.

Такси и комисионни

Без такса за проучване. Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката за ФЛ. 

Гратисен период

Възможност за ползване на до 12 месечен гратисен период по главница

Погасяване

Възможност за избор между: анюитетни вноски; равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва; индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).

Лихвен процент

- Когато кредитоискателят избира да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита съгласно чл.133 от Закона за задълженията и договорите – плаващ лихвен процент за целия срок на договора: 12 месечен EURIBOR + 2,60 пункта, но не по-малко от 2,60%

- Когато кредитоискателят избира Банката да се удовлетворява изцяло и окончателно само до размера на обезпечението по кредита след принудително изпълнение върху него по съдебен ред или след продажбата му с нейно съгласие - плаващ лихвен процент за целия срок на договора: 12 месечен EURIBOR + 8,90 пункта, но не по-малко от 8,90%

 *ГПР е в размер на 2,79%, при кредит в размер на 120 000 ЛЕВА със срок на погасяване 35 години, плаващ лихвен процент базиран на стойността на 12 M EURIBOR плюс 2,60%, минимум 2,60% за целия срок на кредита, превод на работна заплата по сметка в Банката, без такса за разглеждане на документи, такса за оценка на риска – 50,00 лв.,  месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ – 5,99 лв. и издадена кредитна карта. Месечната вноска е 435,45 ЛЕВА, без включени месечни такси. С включените месечни такси вноските възлизат на 445,35 ЛЕВА. Общата сума за погасяване е 187 099,07 ЛЕВА. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

Научете повече за ипотечен кредит за покупка на имоти в жилищен комплекс „Алегро Хоум“ на телефон 0700 12 555 или попитайте в най-близкия до Вас финансов център на „Инвестбанк“ АД.