„3D картова защита“ е услуга, която осигурява по-високо ниво на сигурност при картови плащания в интернет. Предлага се за картодържателите на „Инвестбанк“  АД съвместно с картовите оператори Visa и Mastercard.

За всяко плащане при онлайн търговец, чийто виртуален ПОС терминал е 3D Secure, картодържателя ще получава на своя мобилен телефон безплатен SMS с еднократна парола, служеща за потвърждаване на транзакцията. Паролата е шест-цифрена, получава се от кратък номер 184343 и се въвежда в предвиденото за целта поле на уеб-страницата, на която се извършва плащането, където се виждат наименованието на търговеца, сумата на плащането, последните четири цифри от номера на картата и последните четири цифри от мобилния телефон.

Картодържателите, които не са предоставили актуален мобилен телефонен номер в банката е възможно да изпитват затруднения при извършване на онлайн покупки. В случай на неуспешно плащане в интернет, молим да се уверите, че телефонния Ви номер при нас е актуален.

Услугата се предлага за всички дебитни и кредитни карти на „Инвестбанк“ АД.

Повече информация за услугата „3D картова защита“ можете да получите във всички финансови центрове на „Инвестбанк“ АД в страната, както и на тел.: 0700 12 555.

Освен динамичната парола клиентът при плащане онлайн трябва да въведе и статична парола, получена в ПИН плика. Тя няма дата на валидност и може да бъде сменена по всяко време от картодържателя на клиентски портал на БОРИКА АД - 3ds.borica.bg/IBANK

„Инвестбанк“ АД улеснява своите клиенти, като предлага и метод за биометрична автентикация при плащане онлайн. Настоящите картодържатели на Банката с регистрирани карти за услугата „3D картова защита“ могат вече да инсталират приложението на БОРИКА 3Dsec , което е самостоятелна мобилна апликация за смарт телефони. Услугата e достъпна за клиенти, чиито телефони работят както с операционна система Android, така  и с iOS.

Картодържателят избира метод на автентикация в рамките на самата трансакция биометрична автентикация или въвеждане на статична и динамична парола.