Phone

Кредитна карта

People

Предимства:

  • Валута на картите - BGN, USD и EUR

  • Гратисен период за погасяване на задълженията до 60 дни за всички транзакции, осъществени на ПОС при търговец в страната и чужбина

  • Лихвени проценти по кредитите, предоставени по кредитни карти, започващи от 10%, в зависимост от вида на задължението и предоставеното обезпечение

  • Безплатна застраховка „Помощ при пътуване”

  • Отстъпка 50% от стандартната такса за клиенти, ползващи разплащателен пакет, предназначен за Физически лица „Инвест Оптима +“

Програма за лоялност

С ‘Cash back’ получавате 0,5% от цялата акумулирана сума за всички транзакции на ПОС в страната и чужбина за всеки шестмесечен период  


Предимства:

  • Висока сигурност на транзакциите чрез чип технология

  • SMS известявания за извършените с картата транзакции


Преференции и отстъпки, предлагани от международните картови организации Visa и MasterCard:

Защита:

Услугата за защита на плащания в интернет „3D картова защита“