Debit Mastercard

Debit Mastercard

Предимства

Предимства:

  • Най-дълъг срок на валидност на дебитната карта - 5 години
  • SMS известяване за всяка извършена транзакция
  • Най-висока сигурност при плащания онлайн „3D картова защита
  • Възможност за издаване на допълнителни карти към основната карта
  • Възможност за управляване на лимити, в реално време, през интернет и мобилното банкиране
Параметри