Стандартен Депозит

Стандартен Депозит

Във всички финансови центрове и офиси на Банката можете да депозирате своите свободни парични средства, както в лева, така и в други валутни единици само срещу лична карта.

Предимства
Параметри