pic

Сега, по-бързо, лесно и удобно!

Онлайн регистрация на бизнес клиент!

Подаването на онлайн заявка до Инвестбанк АД за установяване на делови взаимоотношения с юридическо лице се извършва от представляващ дружеството, като е необходима предварителна регистрация в Евротръст.

Може да бъде подадена заявка за дружеството, което отговаря на следните условия:
 • Регистрирано в Р. България дружество с правна форма ЕТ, ЕООД и ООД, което извършва дейност на територията на страната (не е данъчно задължено лице в друга държава)
 • Със законен представител, който представлява самостоятелно дружество
 • С действителни собственици български граждани; при наличие на преки и косвени собственици юридически лица - регистрирани в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел
С онлайн регистрацията получавате:
 • Откриване на разплащателна сметка в лева и дебитна карта на името на законния представител
 • Интернет банкиране
 • Пакет “СТАРТ ОНЛАЙН”
 • Заяви удобно

  Заяви удобно

  Онлайн или във финансов център на Банката

 • Улеснена процедура

  Улеснена процедура

  Кандидатствай за минути.

 • Най-високо ниво

  Най-високо ниво

  На защита при онлайн разплащания