Потребителски кредити

 • BGN
 • мес.
 • Кредит за физически лица, обезпечен с парични средства

  Кредит за физически лица, обезпечен с парични средства

  • Кредит с погасителен план - 10 години
  • Кредит-овърдрафт - до 24 месеца с опция за подновяване
  • Кредитен лимит по кредитна карта - до 24 месеца с опция за подновяване
  • До 90% от размера на обезпечението
  до 24 месеца
  кредит овърдрафт
  до 90% от
  размера на обезпечението
  до 10 год.
  кредит с погасителен план
 • Кредит овърдрафт за физически лица

  Кредит овърдрафт за физически лица

  • Заплащате лихва само върху използваната сума
  • Можете да използвате погасената част отново
  • До 3 /три/ нетни месечни заплати, максимум 3000 /три хиляди/ лв.
  до 24 месеца
  срок на погасяване
  до 3000 лв.
  максимален размер
  от 12.95 %
  лихвен процент
 • Потребителски кредит

  Потребителски кредит

  • Бърза и улеснена процедура
  • Дълъг срок на погасяване
  до 10 год.
  срок на погасяване
  до 120 000 лв.
  максимален размер
 • Автокредит

  Автокредит

  • Кредит за нов или употребяван автомобил
  • До 50 000 лв. 
  • Дълъг срок на погасяване
  • Изгоден лихвен процент
 • Not Found

  Няма намерен продукт