Безсрочен депозит Инвест+

Безсрочен депозит Инвест+

  • Без такси и комисиони за откриване, поддържане и закриване на депозитната сметка.
  • Валута: BGN/EUR
  • Срок на депозита: безсрочен
Предимства
Параметри