Уведомление за промени по Валутни преводи във връзка с предстоящия католически Великден

Във връзка с предстоящия католически Великден (29.3.2024 - 01.4.2024) се налага промяна при изпълнение на изходящи преводи в евро.

Таблицата по-долу съдържа информация за вальори на изходящи преводи в евро, които Инвестбанк АД ще прилага през периода 27.3.2024 – 01.4.2024 г.

КАТОЛИЧЕСКИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ 2024
Дата на нареждане SDV TOM SPOT
27.3.2024 27.3.2024 28.3.2024 2.4.2024
28.3.2024 28.3.2024 2.4.2024 3.4.2024
29.3.2024 не се прилага 2.4.2024 3.4.2024
1.4.2024 не се прилага 2.4.2024 3.4.2024