Служител на Инвестбанк е най-младият брокер на финансови инструменти в България

Служител на Инвестбанк е най-младият, издържал успешно изпитите на Комисията за финансов надзор за брокер на финансови инструменти в България. Атила Фикрет е втори курс студент по „Финанси“ в УНСС и е само на 20 г. Въпреки това той отвя конкуренцията и се класира на второ място по резултат.

Атила е част от екипа на банката от 10 месеца – започва като стажант, но бързо показва качества и три месеца по-късно е назначен на граждански договор. Малко след това подписва и трудов договор на половин работен ден, защото все още учи. Прекият му ръководител Владимир Дамянов, който оглавява Дирекция „Ликвидност и инвестиционни услуги“ в Инвестбанк, вижда потенциала на Атила и му предлага да се запише на обучение и да се яви на изпита, като банката поема разноските.

Такова предложение получава и Светлин Карафеизов, който е заместник директор на същото звено. Светлин е с юридическо образование и се съгласява да се запише на курс и да се яви на изпита, защото това ще допълни професионалната му експертиза с финансово-икономически знания и съответно - акредитация. Светлин се класира на трето място по резултат на изпитите на Комисията за финансов надзор за брокер на финансови инструменти.

Като българска банка Инвестбанк вярва в успеха на младите хора, които избират да останат в България и не спира да инвестира в амбициозни бъдещи специалисти с позитивна нагласа и потенциал за усъвършенстване. Именно това е заложено в Стажантската програма на банката, която се развива и надгражда постоянно.

В този динамично променящ се свят, в който технологиите вече са неразривна част от ежедневието ни, откриването и задържането на таланти е от изключително значение за растежа и развитието на една компания. Атила и Светлин са ярък пример за това!

Атила Фикрет (вляво) и Светлин Карафеизов (вдясно)