Празнично работно време

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящите новогодишни празници Ви уведомяваме, че на 29.12.2023 г. офисите на Инвестбанк АД ще работят със съкратено работно време до 14:00 часа.

Молим да ни извините за създаденото неудобство и да планирате посещенията си в офисите на банката до 14:00 часа.

Във връзка с приключването на финансовата 2023 година ще бъдат въведени промени и ограничения за нареждане на преводи през услугата Интернет /мобилно банкиране на Инвестбанк АД, както следва:

  • Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени до 15:00 часа на 29.12.2023 г., ще бъдат обработени на същата дата, а преводи наредени след този час ще бъдат обработени с вальор 02.01.2024 г.(счетоводна дата); 
  • Междубанкови преводи в лева през БИСЕРА и РИНГС, наредени до 15:00 часа на 29.12.2023 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата. Преводи, наредени след този час, ще бъдат обработени на 02.01.2024 г.(счетоводна дата); 
  • Незабавни преводи blink и blink P2P се изпълняват без промяна;
  • Преводи в EUR, наредени след 14:00 часа на 29.12.2023 г., ще бъдат обработени на 02.01.2024 г., като експресният вальор ще бъде 02.01.2024 г.(счетоводна дата), а всички други вальори ще се определят спрямо тази дата; Преводи в евро за ЕИП се изпълняват само СЕПА или ТАРГЕТ.

Напомняме Ви, че по време на почивните дни можете да извършвате операции с Вашите банкови карти на всички банкомати и POS терминали в търговската мрежа, както и при онлайн покупки и плащания.

На 02.01.2024 г. (Вторник) офисите на банката ще работят със стандартно работно време.

С пожелания за весели празници,

Екипът на Инвестбанк АД