Мая Станчева: Трябват действия, ако искаш да си добър, не се надяваш, правиш го

”WorkTalent представя“ е рубрика на платформата ни за работа и стаж, в която ще ви представяме бизнес лидерите, които ще дават своите кариерни съвети, на базата техния кариерен път опит през годините.

„Не можеш да се издигаш и развиваш качествено, ако не си обичаш работа.“, споделя Мая Станчева, поредният ми гост в рубриката. 

Коя е тя?

Казвам се Мая Станчева, присъединих се към екипа на „Инвестбанк“ АД през месец февруари 2020 г., оглавявайки дирекция „Продажби и координация на клонова мрежа“. Няколко месеца по-късно станах член на Управителния съвет и изпълнителен директор. Целият ми професионален път е преминал в банковия сектор. 

Как започна Вашата кариера? Кои моменти от Вашите първи стъпки са определящи и запомнящи се?

Кариерата ми започна на фронт офиса в една търговска банка, бивш клон нa БНБ.  Както казах и по-горе – преминала съм през всякакви позиции в банковия свят –  Кредитен инспектор, Рилейшъншип мениджър Големи корпоративни клиенти, Началник Валутен отдел, Управител на банков клон, Регионален Директор за София в две големи търговски банки… Професионалният ми път е изключително пъстър и това много ми помага, защото всеки опит е ценен.

Може би най-определящо за кариерата ми беше едно обучение, на което успях да отида още съвсем в началото на професионалната ми реализация. Работех в банкови офис от няколко месеца, когато бе обявен конкурс за обучение на млади банкови служители в Лондон.  Имах огромния шанс да се явя на този  конкурс, въпреки, че бях съвсем млада и с едва няколко месеца стаж.  Оказа се, че съм единствената във въпросния банков офис, която знае английски език. Конкурсът протече в няколко етапа и успях да се класирам и да замина за Лондон, което за едно младо момиче в началото на своя трудов стаж си беше истинско приключение и постижение. Бяхме там един месец, в който ни обучаваха елитни преподаватели и банкери. Имахме възможност като посетители да видим как  работят световно известни банки, включително и Фондовата борса. Беше като по филмите за Града на капитала. Имаше един лектор, топ мениджър във водеща банка в Лондонското Сити, достолепен 70-годишен господин. Той споделяше много истини за банките, които са валидни и до днес и смело мога да кажа, че той запали искрата и ме накара да погледна с други очи на този финансов свят. Мисля, че това изигра решаваща роля за кариерата ми в банковия сектор.

Кои са трите Ви най-ценни професионални качества?

Първото е, че имам много добра експертиза в резултат на целия този опит, който натрупах през годините от различните позиции, които съм заемала. Истината е, че някои неща не се учат от учебниците. Аз съм решителна и смела, не обмислям твърде дълго, а това е много важно в съвременния мениджмънт, защото ако не реагираш навреме, би могло да означава пропуснати възможности. Третото качество, което ще изброя е умението ми да се разбирам с всякакви хора.  Повечето хора обичат да работят със себеподобни – по техен стандарт и аршин и отхвърлят всичко различно от тях. Аз съм точно обратното. Мисля, че в съвременния и модерен свят, трябва да сме по-разчупени и да не си поставяме сами граници. Наскоро банката ни подписа Хартата на многообразието –  документът ратифицира стъпките за прилагане на политики за многообразие и равенство във възможностите независимо от пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта, религията или вероизповеданието, расата или етническата принадлежност. Хартата на многообразието е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) с цел насърчаване на управлението на многообразието у нас чрез създаване, представяне и прилагане на национална Харта за многообразието. Проектът е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.

Кога ходите с удоволствие на работа?

Всеки ден идвам с удоволствие на работа. Истината обаче е, че не съм се чувствала винаги така. Огромна заслуга за това е страхотният екип, който създадохме. Отне време и не се получи веднага, но сега всеки камък тежи на своето място и работим като добре смазана машина.

Кое би Ви мотивирало да сте лоялен към една компания?

Ще говоря конкретно за нашата банка – отличният дух, който цари в банката. Екип от топ професионалисти, формиран и насърчаван да върви напред лично от собственика на банката – тази комуникация е изключително ценна за мен и много ефективна за развитието на бизнеса.

Колко важна е за Вас стойността на месечното възнаграждение?

С оглед на казаното по-горе , за мен това не е единствен и определящ фактор. Да, всеки работи за заплата, обаче не всичко е пари.

Трябва ли да сме приятели с колегите си?

Труден въпрос. Аз умея бързо да стопявам дистанцията със служителите, но никога не забравям, че на първо място е интересът на институцията, за която работя.

През колко години трябва да сменяме работното си място, за да се развиваме кариерно и кой е най-ясният знак, който ни показва, че е дошло време за промяна?

От моя опит, мога да кажа, че ако човек се чувства добре, ако е квалифициран и компетентен не е нужно да сменя институцията, но може да сменя позициите, като се развива напред и нагоре.

Трябва ли да внимаваме какво пишем в социалните мрежи и как това се отразява на кариерното ни развитие?

Внимателно се отнасям към това, особено от позицията ми на изпълнителен директор.  В днешно време социалните мрежи са най-бързият и най-използваният способ за споделяне на информация. Аз следя основно LinkedIn. Там всичко е само професионално насочено и дори е полезно.

Кой е най-ценният съвет, който сте получавалa във Вашата кариера?

Много лесен въпрос за мен. Съветът бе да бъда уверена в себе си и никога да не използвам словосъчетанието „надявам се“ , а да залагам на друг изказ - „ ще го направя„.  Трябват действия, ако искаш да си добър, не се надяваш, правиш го.

А, кой е този кариерен съвет, който Вие бихте дали?

Да си обичат работата, за мен това е най-важното нещо – не можеш да се издигаш и развиваш качествено, ако не си обичаш работа.