„Инвестбанк“ АД откри нов модерен финансов център в град Перник

Нов модерен финансов център обслужва от началото на октомври клиентите на „Инвестбанк“ АД в град Перник. Офисът се намира в Ритейл парк „Перник плаза“ и до края на ноември 2023 г. там ще се предлагат промоционални условия –  без такса за кандидатстване за потребителски кредит и преференциални условия по лихвени проценти за ипотечен кредит

Инвестбанк“ АД предлага възможност и за онлайн кандидатстване за потребителски кредит, а услугата е бърза и улеснена. Срокът на погасяване е 10 години. Лихвеният процент е плаващ и прозрачно образуван за целия срок на кредита в лева и евро и е базиран на 6м. EURIBOR + фиксирана надбавка. Клиентите получават кредитна карта с предварително одобрен лимит и застраховка „Злополука и заболяване“.

Ипотечният кредит, предлаган от „Инвестбанк“ АД е с ниски месечни вноски, с максимален срок на погасяване – до 35 години и без ограничение в размера на финансирането. Лихвеният процент е прозрачно образуван на база 6м EURIBOR + фиксирана надбавка. При покупка на имот, собственост на банката, финансирането е до 95%.

„Инвестбанк“ АД разполага с общо 88 финансови центъра в цялата страна. Банката разширява присъствието си на финансовите пазари чрез богато портфолио от дигитални продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване към всеки клиент.

На откриването на новия финансов център в град Перник присъстваха г-жа Мая Станчева – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Инвестбанк, г-н Григор Иванчев – директор на „Финансов център Перник“, както и клиенти и партньори на банката.