С Разплащателна сметка „Екстра+”  в „Инвестбанк” получавате максимален баланс между доходност и гъвкавост при управлението на Вашите средства.

Вече не е необходимо да следите падежните дати. Можете да теглите и довнасяте суми по сметката си без ограничения.

Условия:

  • Без такса за откриване
  • Месечна такса за поддръжка – Съгласно Тарифа на банката
  • Начин на изплащане: Лихвата е годишна, начислява се ежедневно и се изплаща ежемесечно

Актуален лихвен бюлетин

Средствата по разплащателна сметка „Екстра +” са гарантирани  от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.

Повече информация относно гарантирането на влоговете можете да откриете тук.

Документ с информация за таксите