Незабавни преводи Блинк (Blink)

От 01.06.2023 Инвестбанк АД предлага на своите клиенти възможност за изпращане на Незабавни преводи Блинк (Blink) през Националната картова и платежна система на Борика АД

Какво е Blink?

най-бързите преводи в лева от и към Физически и Юридически лица, които се извършват по всяко време и се получават от отсрещната страна за секунди (10s).

Кой може да нарежда Blink? 

- Всички физически и юридически лица с разплащателна сметка или спестовен влог в Инвестбанк АД могат да наредят превод по друга сметка открита при доставчици на платежни услуги в България, сертифицирани по Програмата Blink.

Кои сметки са включени в Blink?

 – Разплащателни сметки в лева и спестовни влогове в лева на физически лица и бизнес клиенти.

Кога може да наредите Blink? 

24/7/365 - Може да наредите Блинк по всяко време на денонощието, всеки ден от седмицата, през цялата година.

Къде може да наредите Blink?

 - Може да наредите незабавен превод Блинк през Дигиталните канали на Банката - Интернет Банкиране и Мобилно Банкиране - както и на гише във всеки офис на Инвестбанк АД. 

За да се възползвате от незабавните преводи Blink през Ibank Mobile, актуализирайте приложението минимум до версия Android 2.3.1 и iOS 2.8.

Колко струва Blink? 

– През дигиталните канали таксата е същата като тази на стандартен левов превод.

Каква сума мога да наредя Blink? 

– Максималната сума на един превод и общо преводи за 24 часа е 30 000 лв.

  • Брой инициирани кредитни преводи – без ограничение
  •  Брой получени кредитни преводи – без ограничение

 

Канал за плащане Вид на превода Валута Клиенти Лимит Брой преводи
Интернет банкиране; Мобилно банкиране; офис на банката Кредитен превод лева Физически лица и юридически лица 30 000 лв. Неограничен


 

Какви преводи не могат да се наредят Блинк? 

  •  Незабавните плащания в лева по системата Блинк са възможни единствено между доставчиците на платежни услуги, които са се включили в програмата.
  •  Незабавни плащания Блинк се изпълняват при достъпност на доставчиците на платежни услуги.
  •  Незабавни плащания Блинк не са приложими за директни дебити, преводи към бюджета, периодични и масови преводи.