„Инвестбанк“ АД въвежда blink P2P

Светкавични плащания по мобилен номер


От месец декември всички клиенти на „Инвестбанк“ АД, ползващи мобилното банкиране, имат възможност да извършват и получават бързо, лесно и удобно, с високо ниво на сигурност незабавни плащания по мобилен номер чрез услугата blink P2P.

Защо да използвате blink P2P?

Имате възможност да правите преводи по мобилен номер, които пристигат за секунди;

Получавате най-бързите преводи в национална валута;

Не е необходимо да знаете IBAN на получателя, а само телефонният му номер;

Максимален лимит на транзакция - до 2000 лв.

В периода до 31.12.2024г. не се начислява такса за транзакции до 100 лв.

Как да направите превод по мобилен номер?

Изберете меню „Преводи“ във Вашето мобилно приложение Ibank Mobile;
Изберете „Превод в лева blink P2P“;

Изберете сметката, от която искате да направите превода;

Изберете телефонен номер* от Вашите контакти и потвърдете по стандартния начин, както сте правили и до момента.

 

Как да се възползвате от услугата получаване на превод по мобилен номер blink P2P?


Отворете мобилното или Интернет банкиране;

Изберете меню Настройки (Ibank Mobile - горе вдясно) и натиснете регистрация blink P2P;

Запознайте се с Общите условия за предоставяне на платежни услуги, като заВаше улеснение сме извадили частта, отнасяща се за преводите по мобилен номер;

Потвърдете Вашето съгласие с Общите условия;

Изберете сметка, по която искате да получавате преводи по мобилен номер. Регистрираният в банката телефонен номер ще се попълни автоматично.

*Важно!


1. За да изпратите превод чрез мобилен номер, мобилният номер на получателя трябва да бъде регистриран за тази услуга.
2. Към един телефонен номер може да бъде привързан само един IBAN.
3. При промяна на мобилния телефон клиентът следва да извърши самостоятелно промяна в регистрацията.

Клиентите със стандартна разплащателна сметка в лева в Инвестбанк имат възможността да активират услугата през Ibank Mobile или Интернет банкирането си, но при условие, че имат актуален мобилен номер в клиентския си профил в банката. Потребителите с активни права могат да получават преводи по мобилен номер, за да нареждат такива е необходимо да използват мобилното приложение Ibank Mobile. Потребители с пасивни права могат само да получават преводи по мобилен номер. Плащанията са достъпни 24 часа в денонощието, всеки ден от годината.

Незабавните плащания по мобилен номер blink P2P в лева по програма Blink на Националната картова и платежна схема, част от БОРИКА АД, ще бъдат осъществявани единствено между доставчиците на платежни услуги, които са се включили и участват в програмата.