Стоян Цветков е вписан в Търговския регистър като Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Инвестбанк“ АД на 23.06.2023 г.

Кариерата му в банката започва през 2014 г. като старши риск мениджър в Дирекция „Управление на кредитния риск“. През 2018 г. заема длъжността заместник-директор, а след това става директор на Дирекция "Големи корпоративни клиенти".

Професионалното му развитие в банковия сектор стартира през 2006 г. в „Пощенска банка“,  а след това заема различни експертни и мениджърски позиции в областта на кредитирането на юридически лица в „Сибанк“, „Юнионбанк“ и „Първа инвестиционна банка“.

Г-н Цветков има предходен опит като управляващ съдружник в търговски дружества с основна дейност счетоводство и управление на проекти.  

Завършил е образователна степен „Магистър“ в „Университета за национално и световно стопанство“ (УНСС), както и бакалавърска степен „Екология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

През годините взима участие в редица семинари и обучения, чрез които придобива допълнителни квалификации.