Недьо Тенев е Член на Управителния съвет на  „Инвестбанк” АД, считано от месец март 2022 г.

Г-н Недьо Тенев завършва с отличие специалност „Право” в Софийски университет „Свети Климент Охридски”.  Притежава над 20-годишен опит като юрисконсулт във водещи банкови институции в България, преминал е през редица позиции, в това число и като член на Съвета на директорите на ТБ „Виктория“ ЕАД и е с доказан професионален и управленски опит.

Присъединява се към екипа на „Инвестбанк” АД през 2014-а година като директор на Дирекция „Правна”. Притежава множество професионални сертификати и в областта на банковото право и лидерски умения.