Business Debit Mastercard

Business Debit Mastercard

Предимства:

  • Най-дълъг срок на валидност на дебитната карта - 5 години
  • SMS известяване за всяка извършена транзакция
  • Плащате безконтактно до 100 лв. без въвеждане на ПИН
  • Най-висока сигурност при плащания онлайн „3D картова защита"
  • Теглите пари в брой от всеки банкомат в страната и чужбина
  • Възможност за издаване на допълнителни карти към основната карта
Допълнителни привилегии: