Важна обща информация:

  • Ibank mToken е мобилно приложение от Инвестбанк за авторизиране на преводи съставени през Интернет банкирането и приложението Ibank Mobile (Мобилното банкиране).
  • Приложението Ibank mToken може да се регистрира само на едно мобилно устройство.
  • Ibank mToken е самостоятелно авторизационно средство и не се комбинира с други средства.
  • През мобилния токен може да се потвърждават преводи, дори когато приложението няма достъп до интернет.
  • Мобилният токен може да се използва от потребители, авторизиращи преводи на повече от един банков клиент.
  • Ако клиент си забрави паролата за вход в Ibank mToken, то е необходимо да деактивира приложението през Интернет банкирането и да си направи нова регистрация.

Разрешение за използване на Мобилен токен:

  • Дистанционно разрешение се предоставя на Потребител, физическо лицe, който ще авторизира преводи само от собствените си сметки. Това се случва автоматично през Интернет банкирането, като не се изисква потвърждение от служител на банката.
  • Разрешение предоставено в офис на банката – когато Потребителя е привързан към даден клиент (фирма или физическо лице) то разрешение за използване на авторизационен метод Мобилен токен се предоставя съгласно валидните правила за предоставяне на услугата Интернет банкиране. След предоставяне от страна на клиента и потребителя на съответните документи служител на банката предоставя разрешението за използване на Мобилен токен в системата. След получаване на разрешение потребителят регистрира приложението Ibank mToken през Инетрнет банкирането.

Минимална версия на операционната система на мобилното устройство:

Android:

Минимална версия - Android 8.0

За iOS:

Минимална версия: 12.3