Разплащателен пакет "Старт"

  • Разплащателна сметка в лева - без месечна такса;
  • Дебитна карта Debit Mastercard Pay Pass - без месечна такса;
  • Интернет банкиране в активен режим - без месечна такса.
  • Безплатно издаване на дебитна карта. В случай, че картата е вече издадена - не се възстановява сумата, платена за издаване;
  • 3 броя включени безплатни месечни тегления на АТМ на Инвестбанк с Debit Matercard Pay Pass;
  • Безплатни плащания на ПОС при търговец;
  • 3 броя безплатни вътрешнобанкови преводи / месечно;
  • 5 броя безплатни плащания на комунални услуги чрез интернет или мобилно банкиране / месечно;
  • Безплатно електронно извлечение.

Промоционална цена: 3.69 лв.