Пакет "Заплата"

Разплащателна сметка в лева с дебитна карта Debit Mastercard PayPass - без месечна такса за обслужване;

Интернет банкиране в активен режим - без месечна такса;

SMS известяване за направени транзакции с банковата карта, движение или салдо по сметка.

  • Безплатно издаване на дебитна карта;
  • Неограничен брой безплатни тегления с дебитна карта Debit Mastercard PayPass на АТМ на Банката;
  • 2 броя безплатни тегления с дебитната карта Debit Mastercard PayPass на АТМ на други банки;
  • Неограничен брой безплатни плащания на ПОС при търговец;
  • 10 броя безплатни вътрешнобанкови плащания, наредени през интернет банкиране;
  • 5 броя безплатни плащания на комунални услуги / битови сметки през интернет / мобилно банкиране включително възможност за автоматично плащане на комунални услуги, при зададени от клиента параметри / плащане на битови сметки чрез услугата "Времето е пари" (безплатна регистрация);
  • Месечно електронно извлечение по ел. поща;
  • Не се дължи месечна такса за известяване чрез SMS за транзакции с банковата карта / движение или салдо по сметка;

Месечна цена: 4.49 лв.