Инвест Премиум

Инвест Премиум

 • Значително улеснение с една месечна такса и минимални разходи
 • Ценово предимство,  свобода, удобство и комфорт с  редица безплатни банкови услуги
 • Разплащателна сметка в лева с дебитна карта Debit Mastercard PayPass - без месечна такса за обслужване
 • Интернет банкиране в активен режим - без месечна такса 
 • Втора разплащателна сметка - в лева или валута - без месечна такса

Какво още може да изберете на цената на една обща месечна такса:

 • Безплатно издаване на дебитна карта Debit Mastercard PayPass;
 • Неограничен брой безплатни тегления на АТМ на Банката с дебитна карта в пакета;
 • 15 броя безплатни тегления на АТМ на други банки в страната от картата в пакета;
 • Неограничен брой безплатни плащания на ПОС при търговец;
 • Неограничен брой вътрешнобанкови плащания, наредени през интернет банкиране;
 • 10 броя междубанкови плащания, чрез интернет банкиране през БИСЕРА;
 • Неограничен брой безплатни плащания на битови сметки за клиенти, регистрирани за услугата Времето е пари;
 • Безплатно електронно извлечение на ел. поща;
 • Безплатна регистрация за услуга Времето е пари;
 • Допълнителен бонус:

50% отстъпка от месечната такса за основна кредитна карта и отстъпка в лихвения процент при ползване на ипотечен или потребителски кредит от Банката

 • Вноски на каса (от титуляра) общо за деня по пакетните разплащателни сметки на клиента - до 5 000 лв./ 2 500 валутни единици - без такса; над 5 000 лв. / 2 500 валутни единици -съгласно стандартната тарифа за ФЛ
 • Теглене на каса (независимо със заявка или не) - до 5 000 лв./2 500 валутни единици - без такса; над 5 000 лв./ 2 500 валутни единици - съгласно стандартната тарифа за ФЛ

Цена на пакета: 19,90 лв./месец