Инвест Оптима+

Инвест Оптима+

  • Допълнителни привилегии
  • Ценово предимство, свобода, удобство и комфорт с  редица безплатни банкови услуги
  • Значително улеснение с една месечна такса и минимални разходи
  • Достъп до актуална информация чрез 24/7 онлайн банкиране
  • Безплатно издаване на дебитна карта

Какво още може да изберете на цената на една обща месечна такса:

Услуги, включени в Пакет "Инвест Оптима плюс" Брой Стандартни условия за една услуга по Тарифа * Преференциални условия
Издаване на дебитна карта
 
1 1, 50 лв. без такса
Разплащателна сметка с дебитна карта Debit Mastercard PayPas 1 2,59 лв. без такса за месечно обслужване
Интернет банкиране
 
1 1,50 лв. без месечна такса
Вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране неограничено 0,55 лв. неограничено
Превод Бисера през Интернет банкиране 2 1,50 лв. 2 бр. без такса
Теглене в брой на АТМ на Инвестбанк неограничено 0,30 лв. неограничено
Теглене в брой на АТМ на друга банка в България
 
2 1,50 лв. 2 бр. без такса
Плащане на ПОС при търговец неограничено
0,00 лв. 
неограничено
Плащане на комунални услуги неограничено 0,20 лв.
 
без такса
SMS известяване  за салдо и транзакции неограничено 2,40 лв.
 
подарък
Електронно извлечение
 
месечно безплатно безплатно
Кредитна карта MasterCard
Standard/Visa Classic
1 3,91 лв. 50 % намаление от таксата -
1 EUR
ЦЕНА НА ПАКЕТА 5,99 лв.