Инвест Оптима+

Инвест Оптима+

 • Допълнителни привилегии
 • Ценово предимство, свобода, удобство и комфорт с  редица безплатни банкови услуги
 • Значително улеснение с една месечна такса и минимални разходи
 • Достъп до актуална информация чрез 24/7 онлайн банкиране
 • Безплатно издаване на дебитна карта

Какво още може да изберете на цената на една обща месечна такса:

Безплатно издаване на дебитна карта;

 • Неограничен брой безплатни тегления с дебитната карта Debit Mastercard PayPass на АТМ на Инвестбанк;
 • 2 бр безплатни тегления с дебитната карта Debit Mastercard PayPass  на АТМ на друга банка в България;
 • Неограничен брой безплатни плащания на ПОС при търговец;
 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране;
 • 2 бр. безплатен междубанков превод, нареден през Интернет банкиране;
 • Неограничен брой безплатни плащания на битови сметки  за клиенти, регистрирани за услугата „Времето е пари“;
 • Безплатно електронно извлечение по електронна поща;
 • Без месечна такса за известяване чрез SMS за транзакции с банковата карта/движение или салдо по сметката;
 • Възможност за ползване на преференциални условия при кандидатстване за кредит.
 • Допълнителен бонус:

50% отстъпка от месечната такса за основна кредитна карта;
До 0,60% отстъпка от лихви по ползвани кредити за физически лица.
Месечна такса 5,99 лв.!

Услуги, включени в Пакет "Инвест Оптима плюс" Брой Стандартни условия за една услуга по Тарифа * Преференциални условия
Издаване на дебитна карта
 
1 1, 50 лв. без такса
Разплащателна сметка с дебитна карта Debit Mastercard PayPas 1 2,29 лв. без такса за месечно обслужване
Интернет банкиране
 
1 1,50 лв. без месечна такса
Вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране неограничено 0,55 лв. неограничено
Превод Бисера през Интернет банкиране 2 1,10 лв. 2 бр. без такса
Теглене в брой на АТМ на Инвестбанк неограничено 0,25 лв. неограничено
Теглене в брой на АТМ на друга банка в България
 
2 1,10 лв. 2 бр. без такса
Плащане на ПОС при търговец неограничено 0,20 лв. – ПОС на др.банка
0,00 лв. – ПОС на Банката
неограничено
Плащане на комунални услуги неограничено 0,20 лв.
 
без такса
SMS известяване  за салдо и транзакции неограничено 2,40 лв.
 
подарък
Електронно извлечение
 
месечно безплатно безплатно
Кредитна карта MasterCard
Standard/Visa Classic
1 3,91 лв. 50 % намаление от таксата -
1 EUR
ЦЕНА НА ПАКЕТА 20,50 лв. 5,99 лв.
**Цените са калкулирани при следните допускания:
Вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране 2 бр. * 0,55 лв.
Теглене в брой на АТМ на Инвестбанк 4 бр. * 0,25 лв.
Плащане на ПОС при търговец 6 бр. * 0,20 лв.
Плащане на комунални услуги 6 бр. * 0,20 лв.