• Значително улеснение с една месечна такса и минимални разходи
 • Ценово предимство,  свобода, удобство и комфорт с  редица безплатни банкови услуги
 • Разплащателна сметка в лева с дебитна карта Debit Mastercard PayPass - без месечна такса за обслужване
 • Интернет банкиране в активен режим - без месечна такса 
 • Втора разплащателна сметка - в лева или валута - без месечна такса

Какво още може да изберете на цената на една обща месечна такса:

 • Безплатно издаване на до 3 броя дебитни карти Debit Mastercard PayPass - 1 основна и 2 допълнителни;
 • Неограничен брой безплатни тегления на АТМ на Банката с дебитните карти в пакета;
 • 30 броя безплатни тегления на АТМ на други банки в страната от картата в пакета;
 • Неограничен брой безплатни плащания на ПОС при търговец;
 • Неограничен брой вътрешнобанкови плащания, наредени през интернет банкиране;
 • 30 броя междубанкови плащания, чрез интернет банкиране през БИСЕРА;
 • Неограничен брой безплатни плащания на битови сметки за клиенти, регистрирани за услугата Времето е пари;
 • Безплатно електронно извлечение на ел. поща;
 • Безплатна регистрация за услуга Времето е пари;
 • Вноска на каса (на титуляра) общо за деня по пакетните разплащателни сметки на клиента - до 10 000 лв./ 5 000 валутни единици - без такса; над 10 000 лв. / 5 000 валутни единици - съгласно Стандартната тарифа за ФЛ
  • Теглене на каса (независимо със заявка или не) - до 10 000 лв./5 000 валутни единици - без такса; над 10 000 единици - съгласно Стандартната тарифа за ФЛ. 
 • Допълнителен бонус:
  50% отстъпка от месечната такса за основна кредитна карта; отстъпка в лихвения процент при ползване на ипотечен или потребителски кредит от Банката и без такса оценка на риска при кандидатстване за ипотечен, потребителски кредит или кредитна карта от Банката 
 • Вноска на каса (на титуляра) общо за деня по пакетните разплащателни сметки на клиента - до 10 000 лв./ 5 000 валутни единици - без такса; над 10 000лв. / 5 000 валутни единици - съгласно Стандартната тарифа за ФЛ
 • Теглене на каса (независимо със заявка или не) - до 10 000 лв/ 5 000 валутни единици - без такса; над 10 000 лв./ 5 000 валутни единици - съгласно Стандартната тарифа за ФЛ.

Цена на пакета: 29.90 лв./ месец