„Инвестбанк" АД е активен участник на валутните пазари и извършва касови сделки и търговия по сметка на основните валути при изгодни за клиентите котировки. За суми над 10 000 лева или равностойността им в друга валута курсът на сделката може да се договаря пряко с дирекция “Ликвидност”. За по-малки суми са в сила официално обявените валутни курсове „Инвестбанк" АД. Банковите дилъри предоставят консултации за състоянието на валутните пазари. Обмяна на валута в брой и по сметка може да се извършва в Централното управление и във финансовите центрове на банката в страната.