1. Преводи в лева:

  •  вътрешнобанкови прeводи
  • междубанкови преводи

„Инвестбанк“ извършва преводи в лева чрез БИСЕРА (Банкова интегрирана система за електронни разплащания) и RINGS (Real-Time Interbank Gross Settlement System). Преводи на стойност равна или над BGN 100 000 задължително се изпълняват чрез RINGS. Преводи на по-малка стойност могат да се извършат чрез същата система по изрично желание на клиента.

2. Необходима информация за извършване на превод:

  • пълно наименование на получателя на превода
  • информация за банката на получателя – BIC /SWIFTкод/
  • IBAN на получателя
  • за превод към бюджетна организация – вид на плащане, период