VIP депозит с авансово получаване на лихвата

VIP депозит с авансово получаване на лихвата

Авансово получаване на лихвите в деня на откриване/преоткриване на депозита - лихвите за целия период на договора се изплащат по разплащателна сметка или безсрочен влог на клинета.

Предимства
Параметри