Уведомление за промяна в Тарифата в частта Транзакционни лимити по карти за ФЛ 01.12.2021

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че с Решение на УС на Инвестбанк № 42 от 21.09.2021 година се изменят Тарифата за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от Инвестбанк АД за физически лица, в частта транзакционни лимити по дебитни и кредитни карти, считано от 01.12.2021 година.

Цялото уведомление вижте тук.