• BGN
 • мес.
 • Kредит овърдрафт за оборотни средства– „Инвест Потенциал”

  Kредит овърдрафт за оборотни средства– „Инвест Потенциал”

  • С кредит „Инвест Потенциал“ имате възможност да управлявате сами лихвените условия по Вашия овърдрафт
  • До 12 месеца, с опция за револвиране
  до 75 000 лв.
  максимален размер
 • Стандартен кредит за оборотни средства - „Инвест Динамика"

  Стандартен кредит за оборотни средства - „Инвест Динамика"

  • Кредитен продукт, предназначен да покрива нуждите на клиентите за оборотни средства.
  • Можете да разполагате с до 200 000 лева, като за суми до 100 000 лева банката не изисква ипотека като обезпечение.
  • Атрактивни бонуси и отстъпки
 • ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19

  ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19

  • Ново оборотно финансиране –револвиращи кредити за текущи ликвидни разходи 
  • Нови инвестиционни кредити
  • 80% гаранционно покритие
  • Кандидатстване до 20 декември 2021 г.
 • Not Found

  Няма намерен продукт