„Инвестбанк" АД извършва операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път при отлични валутни курсове съгласно текущите пазарни условия.

Иницииране на сделките по покупко-продажба на валута може да бъде извършено и чрез системата за интернет банкиране на „Инвестбанк" АД.

Стандартните обменни курсове на банката са изложени във финансовите центрове и се променят в съответствие с движенията на международния валутен пазар през деня.

„Инвестбанк" АД предлага договаряне на преференциални обменни курсове за суми с равностойност над 2 000 щатски долара, 2 000 EUR или равностойността на 2 000 EUR за валутите GBP, CHF, при обмяна на каса или по сметка.


За повече информация се свържете на телефон 02 / 81 86 128, 81 86 191, 81 86 129, 40 13 613 и на e-mail: dealing@ibank.bg