Предимства

Предимства:

  • Използвате Вашата карта Visa Business в над 24 милиона търговски обекта в над 160 държави из целия свят.
  • Програма за лоялност “Cash back“ – кредитните карти с отпуснат кредитен лимит, при транзакции „плащане при търговец“, получават бонус – парична сума в размер на 0.5% от всяка транзакция. Отчетният период е 6 месеца, а максималният размер на бонуса “Cash back” за една карта е 200 лв.
  • SMS известяване за всяка извършена транзакция;
  • Висок застрахователен лимит за ексклузивните клиенти на Банката по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за притежатели на международни банкови карти;
  • Преференции и отстъпки при партньорите на VISA
  • Visa Secure с EMV 3-D Secure
  • Възможност за управляване на лимити, в реално време, през интернет и мобилното банкиране
Параметри