Mastercard World Business Credit

Mastercard World Business Credit

Отключи света с Mastercard World Business Credit от Ibank

Предимства

Специални условия

  • Най-дълъг безлихвен гратисен период – до 60 дни за всички транзакции, осъществени на ПОС при търговец в страната и чужбина, при погасяване на цялото задължение, в рамките на гратисния период
  • Най-дълъг срок на валидност на кредитната карта - 5 години, респективно също толкова дълъг срок на усвояване на кредита
  • Програма за лоялност “Cash back“ – кредитните карти с отпуснат кредитен лимит, при транзакции „плащане при търговец“, получават бонус – парична сума в размер на 0.5% от всяка транзакция. Отчетният период е 6 месеца, а максималният размер на бонуса “Cash back” за една карта е 200 лв., за отчетния шестмесечен период.
  • Най-ниската лихва на стандартна кредитна карта - 1.25% месечно (15% годишна лихва)
  • Възможност за управляване на лимити, в реално време, през интернет и мобилното банкиране

Допълнителни привилегии

  • Priority Pass™ - достъп до 1500+ салона в 145 държави по света
  • Fast Track – приоритетно преминаване през летищните проверки в над 70 летища по света
  • Lounge Key™ - преференциален достъп до салоните на 5 избрани летища: София, Виена, Истанбул, Белград и Скопие
  • Застраховка „Помощ при пътуване“ с лимит от 30 000 EUR
Допълнителни привилегии